ทํางานที่ เคลา

ทํางานที่ เคลา

ความเกี่ยวข้องของเคลากับลูกค้าและผู้ป่วยเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อด้านความเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ของเราซึ่งตรงกับความสามารถในปัจจุบันของพนักงานของเรา เรามองหาบุคลากรที่ชื่นชอบในสุขภาพ อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และภูมิใจที่ได้เป็นเคลา

หากท่านมีความกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่มอบให้และท่านชอบที่จะคิดนอกกรอบ ท่านควรเป็นหนึ่งในทีมของเรา

ตําแหน่งงานว่างในปัจจุบัน

สมัครตําแหน่งงานว่างข้างบนและส่งซีวี (CV) ของท่านไปที่ jobs@kela.health