การจ าแนกประเภทตามการรักษา

การจำแนกประเภทยาตาม
การรักษา

ผลงานสุขภาพสัตว์ของเราครอบคลุมการจำแนกประเภทยาตามการักษาที่หลากหลาย สารต้านแบคทีเรียเป็นรากฐานที่สําคัญของผลงานของเราโดยมียาเพนิซิลลินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของเราในการรักษาปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆเคลาเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่พัฒนา ผลิตและนํายาเพนิซิลลินออกสู่ตลาดเด้วยผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

สุขภาพสัตว์
ติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+32 (0)3 340 04 11
info@kela.health

ติดต่อ

อะไรที่ทําให้เราแตกต่าง
ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา
ภูมิหลังของบุคลากรของเรา
คุณค่าในสิ่งที่เราทํา

ศึกษาเพิ่มเติม

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์
ดูผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคของท่าน

ผลงานของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์และมนุษย์

เรียกดูผลิตภัณฑ์