สัตว์ปีก

สัตว์ปีก

สัตว์ปีกเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์ที่เรามุ่งเน้นเนื่องจากเป็นแหล่งสําคัญของการผลิตเนื้อสัตว์และไข่ทั่วโลก

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ปีกคือการรักษาปรสิตและการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศต่างๆการเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ

ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างสูงเหลายแห่งนี้ถือว่าเคลาเป็นพันธมิตรที่ต้องการเนื่องจากเราให้บริการยาระดับพรีเมี่ยม และบุคลากรของเราเข้าใจถึงความท้าทายและข้อกําหนดของพวกเขา ในการรับรองคุณภาพอาหารและความปลอดภัยสูงแก่ผู้บริโภคในขั้นสุดท้ายของห่วงโซ่คุณค่า

สุขภาพสัตว์
ติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+32 (0)3 340 04 11
info@kela.health

ติดต่อ

อะไรที่ทําให้เราแตกต่าง
ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา
ภูมิหลังของบุคลากรของเรา
คุณค่าในสิ่งที่เราทํา

ศึกษาเพิ่มเติม

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์
ดูผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคของท่าน

ผลงานของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์และมนุษย์

เรียกดูผลิตภัณฑ์