สุกร

สุกร

ผลิตภัณฑ์เคลาได้รับการรับรองจากฟาร์มเลี้ยงสุกรหลายแห่งของโลก

ฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบอุตสาหกรรมและแบบบูรณาการต้องการพันธมิตรด้านเภสัชกรรมที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกษตรกรหันหลังให้กับการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไป เช่น ในการรักษาหมูแบบกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหันมาใช้การรักษาเป็นรายตัวมากขึ้นหากเป็นไปได้ด้วยยาคุณภาพระดับพรีเมี่ยมของเรา

สุขภาพสัตว์
ติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+32 (0)3 340 04 11
info@kela.health

ติดต่อ

อะไรที่ทําให้เราแตกต่าง
ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา
ภูมิหลังของบุคลากรของเรา
คุณค่าในสิ่งที่เราทํา

ศึกษาเพิ่มเติม

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์
ดูผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคของท่าน

ผลงานของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์และมนุษย์

เรียกดูผลิตภัณฑ์