งานเลี้ยงหลังเลิกงาน

บรรยากาศงานเลี้ยงหลังเลิกงานของเราประสบความสําเร็จอย่างมาก มีเครื่องดื่มที่สดชื่น ดนตรีไพเราะ เฟรนฟรายส์เบลเยี่ยม และเพื่อนร่วมงานที่ดีมากมาย! ช่วงเวลายามเย็นที่น่าจดจํา ขอเฉลิมฉลองให้กับทีมที่ยอดเยี่ยมของเรา ทีมเคลา! 🙌    

ศึกษาเพิ่มเติม

โรคต่างๆของสัตว์ในช่วงฤดูฝน

โรคระบาดในสุกรที่มักพบช่วงฤดูฝน ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังและเปียกชื้น ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ ทำให้สัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย PRRS และ ASF รวมทั้งมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ ที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้ เช่น โรคฉี่หนู โรคเลปโตสไปโรซีส เป็นต้น จึงอยากจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคฉี่หนูและ โรคเลปโตสไปโรซีส เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและรักษาโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคต่างๆของสัตว์ในช่วงฤดูฝน

ศึกษาเพิ่มเติม

เคล็ดลับและเทคนิคการจัดการกับภาวะ ความเครียดจากความร้อนในสุกร

              ภาวะความเครียดจากความร้อนในสุกรมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตและผลกําไรของฟาร์มสุกร การใช้เคล็ดลับและเทคนิคการจัดการต่างๆในการระบายอากาศ ความเย็น น้ า อาหาร กิจกรรม ฯลฯ ภาวะความเครียดจากความร้อน สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม อ่านบทความฉบับเต็มเกี่ยวกับ ภาวะความเครียดจากความร้อนในสุกร

ศึกษาเพิ่มเติม