โรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) เป็นการติดเชื้อไวรัสที่มีผลต่อโคเนื้อ โคนมเป็นหลัก ทำให้มีไข้ มีตุ่มบนผิวหนังและอาการอื่น ๆ โดยติดต่อผ่านการสัมผัสจากแมลงกับสัตว์ที่ติดเชื้อจาก (น้ำลาย, เลือด, สะเก็ดผิวหนัง, น้ำตา และน้ำมูก, ….) และการขับเชื้อไวรัสผ่านทางน้ำเชื้อ, แผลเปื่อยที่เกิดจากตุ่มที่ผิวหนัง การรักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง เช่น การรักษาตามอาการ การบรรเทาอาการปวด และการได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ การฉีดวัคซีนยังเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ มาตรการการดูแลแบบประคับประคองอาจรวมได้ดังนี้ • บรรเทาอาการปวด: ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น คีลาโปรเฟน 10 % (Kelaprofen 10% ) สามารถช่วยลดอาการปวดและการอักเสบในโคเนื้อ โคนมที่ได้รับผลกระทบได้ • โภชนาการ: การให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการรักษาโภชนาการที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับสัตว์ที่ไม่แข็งแรง เราขอแนะนำให้ฉีดวิตามิน เอ ดี 3 อี (AD3E) เพื่อเสริมการฟื้นตัวและสนับสนุนการฟื้นตัว • การดูแลแผล: การรักษาบาดแผลที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ […]

ศึกษาเพิ่มเติม

บทบาทสำคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ ของฟาร์ม

Kela เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตยาเท่านั้น เราทุ่มเทให้กับความเป็นอยู่โดยรวมของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม แง่มุมที่สําคัญของการเลี้ยงสัตว์ คือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ คุณรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สําคัญของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไม่ โปรดอ่านบทความเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม ​นี่คือลิงค์ไปยังบทความ

ศึกษาเพิ่มเติม

งานเลี้ยงหลังเลิกงาน

บรรยากาศงานเลี้ยงหลังเลิกงานของเราประสบความสําเร็จอย่างมาก มีเครื่องดื่มที่สดชื่น ดนตรีไพเราะ เฟรนฟรายส์เบลเยี่ยม และเพื่อนร่วมงานที่ดีมากมาย! ช่วงเวลายามเย็นที่น่าจดจํา ขอเฉลิมฉลองให้กับทีมที่ยอดเยี่ยมของเรา ทีมเคลา! 🙌    

ศึกษาเพิ่มเติม

โรคต่างๆของสัตว์ในช่วงฤดูฝน

โรคระบาดในสุกรที่มักพบช่วงฤดูฝน ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังและเปียกชื้น ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ ทำให้สัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย PRRS และ ASF รวมทั้งมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ ที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้ เช่น โรคฉี่หนู โรคเลปโตสไปโรซีส เป็นต้น จึงอยากจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคฉี่หนูและ โรคเลปโตสไปโรซีส เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและรักษาโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคต่างๆของสัตว์ในช่วงฤดูฝน

ศึกษาเพิ่มเติม

เคล็ดลับและเทคนิคการจัดการกับภาวะ ความเครียดจากความร้อนในสุกร

              ภาวะความเครียดจากความร้อนในสุกรมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตและผลกําไรของฟาร์มสุกร การใช้เคล็ดลับและเทคนิคการจัดการต่างๆในการระบายอากาศ ความเย็น น้ า อาหาร กิจกรรม ฯลฯ ภาวะความเครียดจากความร้อน สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม อ่านบทความฉบับเต็มเกี่ยวกับ ภาวะความเครียดจากความร้อนในสุกร

ศึกษาเพิ่มเติม