อะไรที่ทําให้เราแตกต่าง

อะไรที่ทําให้เราแตกต่าง

ความลึกและความกว้างของความเชี่ยวชาญของเรา

มากกว่า 75 ปีของการพัฒนาและการผลิตยาซึ่งมาพร้อมกับมรดกสืบทอดและความรู้ที่มั่นคง เราใช้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเพื่อส่งมอบยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ เราเป็นหนี้ตัวเองและลูกค้าของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเคลาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความเกี่ยวข้องและให้มูลค่าเพิ่มแก่ผู้ป่วย

ความมุ่งมั่นของบุคลากรของเรา

การสื่อสารแบบเปิดและข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วย พวกเราเคลาสนับสนุนใบสั่งจ่ายยาอย่างมีความรับผิดชอบและการใช้ยาอย่างยั่งยืนต่อบุคลากรทางการแพทย์ เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของเรา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราต่อผู้ป่วย

จุดมุ่งเน้นของข้อเสนอของเรา

เราพิจารณาว่าไม่มีบริษัทยาใดที่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงในทุกสาขาของสุขภาพของมนุษย์ นับจากนี้เราจะมุ่งเน้นความพยายามในการพัฒนาของเรามากขึ้นในการเลือกแหล่งพื้นที่สุขภาพซึ่งเราสามารถสร้างความแตกต่าง
ได้อย่างแท้จริง สิ่งนี้ไม่ได้ยกเว้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในผลงานที่กว้างขึ้นของเรา สิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงคือข้อเสนอของเราสอดคล้องกับความต้อง
การด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนโดยรวม การมุ่งเน้นของเราในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรดโฟลิกที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นรากฐานของวัตถุประสงค์นั้น

สุขภาพของมนุษย์
ติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+32 (0)3 780 63 90
info.human@kela.health

ติดต่อเคลา

สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างในสุขภาพของมนุษย์?
ความลึกและความกว้างของความเชี่ยวชาญของเรา
ความมุ่งมั่นของบุคลากรของเรา
จุดมุ่งเน้นของข้อเสนอของเรา

ศึกษาเพิ่มเติม

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์
ดูผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคของท่าน

ผลงานของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์และมนุษย์

เรียกดูผลิตภัณฑ์