ประวัติ

ประวัติ

ฐานที่มั่นของชาวเบลเยี่ยมที่แข็งแกร่ง

เคลา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1941 และเริ่มมีส่วนร่วมในการผลิตยาของมนุษย์ โรงงานผลิตของเราในประเทศเบลเยี่ยมได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามความขยันหมั่นเพียรในสายพันธุกรรมของเคลาช่วยให้ธุรกิจของครอบครัวเล็กๆนี้สามารถสร้างและฟื้นฟูโรงงานอย่างรวดเร็วและกลับมาผลิตต่อได้

ปี ค.ศ. 1952 เป็นปีที่สําคัญสําหรับเคลาในขณะที่เรามีส่วนร่วมในการผลิตยาสัตว์ เมื่อมองย้อนกลับไปสิ่งนี้หมายถึงการเพิ่มการพัฒนาต่อไปของเคลาอย่างแท้จริง เมื่อธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเราย้ายไปที่โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นใหม่และกว้างขวางยิ่งขึ้นใน เมืองโฮกสตราเทน ประเทศเบลเยี่ยมและจัดตั้งสํานักงานใหญ่ของเราในสถานที่เดียวกันในปี ค.ศ. 1976 เรามุ่งเน้นที่การขยายธุรกิจอย่างมีจุดมุ่งหมาย เราเข้าถือหุ้น 50% ในบริษัท วอฟ เอ็นวี ในปี ค.ศ. 1981 การเข้าซื้อกิจการครั้งแรกของเราช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายยาของมนุษย์ เราเข้าซื้อกิจการที่เหลืออีก 50% ในปี ค.ศ. 2004 ทําให้เราสามารถรวมธุรกิจและขยายข้อเสนอผลงานของเราได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่บริษัทของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1990 เราได้สร้างจุดการก่อสร้างคลังสินค้าใหม่และสํานักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจกรรมการจัดจําหน่ายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในเมืองเซนต์นิคลาส ประเทศเบลเยี่ยม หนึ่งปีต่อมาในปี ค.ศ. 1991 เราได้เป็นเจ้าของ ฟีนิกซ์ฟาร์มาซูติคอล อย่างเต็มรูปแบบและขยายการเข้าถึงยาสัตว์

การขยายตัวไปทั่วโลก

รากฐานของความเป็นชาวเบลเยี่ยมที่แข็งแกร่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สําหรับ
ขั้นตอนต่อไปในประวัติศาสตร์ของเรา การขยายตัวทั่วโลกในฐานะผู้ผลิต  และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ในขณะที่เภสัชกรรมของมนุษย์ของเรา
ยังคงกําหนดเป้าหมายไปสู่ตลาดประเทศเบลเยี่ยมและประเทศลักเซมเบิร์ก ธุรกิจยาสัตว์ของเราพาเราไปสู่ระดับโลก เราเข้าซื้อกิจการของอนุปโกในสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 2004 และทําให้การปฏิบัติด้านสุขภาพสัตว์ของเราแข็งแกร่งขึ้น หลังจากการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ในปี ค.ศ. 2002 เราลงทุนอย่างเต็มที่ในการผลิตและการจำหน่ายแบรนด์ภายในของเราอย่างเคลาและอนุปโก ในสิบปีต่อมาเราเข้าถึงทั่วโลกด้วยการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนของเรากับบริษัท เคพีเอ็มเค ในประเทศแอลจีเรีย (ปี ค.ศ.2012, เป็นเจ้าของ 49%) การก่อตั้งบริษัท เคลา เด ลาส อาเมริกาส ตามมาในปี ค.ศ. 2013 และทําให้เราสามารถเข้าถึงการจัดจําหน่ายในเม็กซิโกได้โดยตรง ในปีค.ศ. 2015 เราได้
ก่อตั้งบริษัท เคลา ไทยแลนด์ ขึ้นมา และในขณะที่เราลงทุนด้านเวลาและสินค้าในการขยายเครือข่ายการส่งออกทั่วโลกของเรา ในปี ค.ศ. 2016 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปีที่สําคัญสําหรับธุรกิจยาสัตว์ของเรา การร่วมทุนของเรากับบริษัท วีท๊อป ไชน่า (เป็นเจ้าของ 50%) ทําให้เราสามารถเข้าถึงการผลิตและจัดจําหน่ายยารักษาสัตว์ในภูมิภาคได้ การเข้าซื้อกิจการของบริษัท เบียกราว เบลเยี่ยม (ถือหุ้น 80%) ทําให้เคลาเข้าสู่การผลิตส่วนผสมของสมุนไพรหอมสําหรับใช้ในสัตว์

การเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต

ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2018 ทีมผู้บริหารของเคลาร่วมกับคณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นได้สรุปกระบวนการสะท้อนเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปสําหรับเคลา ผลลัพธ์ที่ได้คือการวางแนวกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในอดีตของเคลา ในขณะที่สนับสนุนให้บริษัทและพนักงานมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดทางธุรกิจโดยรอบคอบของผลิตภัณฑ์และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สําหรับเราการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์หมายถึงการจํากัดขอบเขตของเราให้แคบลงอย่างขยันขันแข็ง และมุ่งเน้นความพยายามและสินค้าของเราโดยไม่สูญเสียการมองเห็นในภาพรวมที่กว้างขึ้น