แบรนด์ของเรา

แบรนด์ของเรา

ในฐานะผู้พัฒนาระดับโลกในยุโรป ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายยาและอาหารเสริม บริษัทเคลา ดูแลบริหารแบรนด์สินค้าที่แตกต่างกัน 3 แบรนด์ คือ เคลา อนุปโก และ ฟีนิกซ์

เคลา

ภายใต้แบรนด์สินค้าของเคลาที่สำคัญที่สุด เราออกสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของมนุษย์และยารักษาสัตว์ ผลงานด้านสุขภาพมนุษย์ของเคลามุ่งเน้นไปที่ประเทศเบลเยี่ยมและประเทศลักเซมเบิร์ก ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ของเคลามีการกระจายในระดับโลก แบรนด์เคลามีชื่อเสียงในด้าน “รับประกันมาตรฐานคุณภาพยุโรป” ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเคลาผลิตขึ้นเฉพาะในหน่วยการผลิตของเราในเมืองโฮกสตราเทนประเทศเบลเยี่ยม

อนุปโก

แบรนด์สินค้าอนุปโก ย่อมาจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อปรับปรุงและรักษาสุขภาพ ประสิทธิภาพและสวัสดิภาพของปศุสัตว์ในฟาร์มและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ของ อนุปโกและอาหารเสริมสําหรับสัตว์มีจําหน่ายในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้พัฒนาและผลิตในโรงงานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเคลา ผลิตภัณฑ์
อนุปโกได้รับการเผยแพร่เพื่อจัดจําหน่ายภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเคลา

ฟีนิกซ์

แบรนด์สินค้าฟีนิกซ์ เป็นแบรนด์พิเศษของผลิตภัณฑ์สุขภาพยาสัตว์ที่มีคุณภาพและกระจายอยู่ในตลาดที่คัดสรรทั่วโลก