โรคต่างๆของสัตว์ในช่วงฤดูฝน

โรคระบาดในสุกรที่มักพบช่วงฤดูฝน

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังและเปียกชื้น ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ ทำให้สัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย PRRS และ ASF รวมทั้งมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆ ที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้ เช่น โรคฉี่หนู โรคเลปโตสไปโรซีส เป็นต้น จึงอยากจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคฉี่หนูและ โรคเลปโตสไปโรซีส เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและรักษาโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคต่างๆของสัตว์ในช่วงฤดูฝน