โรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) เป็นการติดเชื้อไวรัสที่มีผลต่อโคเนื้อ โคนมเป็นหลัก
ทำให้มีไข้ มีตุ่มบนผิวหนังและอาการอื่น ๆ โดยติดต่อผ่านการสัมผัสจากแมลงกับสัตว์ที่ติดเชื้อจาก (น้ำลาย, เลือด, สะเก็ดผิวหนัง, น้ำตา และน้ำมูก, ….) และการขับเชื้อไวรัสผ่านทางน้ำเชื้อ, แผลเปื่อยที่เกิดจากตุ่มที่ผิวหนัง

การรักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง เช่น
การรักษาตามอาการ การบรรเทาอาการปวด และการได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ การฉีดวัคซีนยังเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการการดูแลแบบประคับประคองอาจรวมได้ดังนี้

• บรรเทาอาการปวด: ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น คีลาโปรเฟน 10 %
(Kelaprofen 10% ) สามารถช่วยลดอาการปวดและการอักเสบในโคเนื้อ โคนมที่ได้รับผลกระทบได้

• โภชนาการ: การให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการรักษาโภชนาการที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับสัตว์ที่ไม่แข็งแรง เราขอแนะนำให้ฉีดวิตามิน เอ ดี 3 อี (AD3E) เพื่อเสริมการฟื้นตัวและสนับสนุนการฟื้นตัว

• การดูแลแผล: การรักษาบาดแผลที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้
เพ็นไดเสตรปแอลเอ (Pendistrep LA) เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กว้างที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกับเชื้อ
แบคทีเรียต่าง ๆ ที่สามารถปนเปื้อนบาดแผลได้

นอกจากนี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้รับน้ำหรือมีความชุ่มชื้นเพียงพอหรือไม่
โคเนื้อ โคนมที่ติดเชื้อควรแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังสัตว์ที่มีสุขภาพดี ลดการสัมผัสกับแมลง (พาหะนำโรค) ที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม การฉีดวัคซีนในโคเนื้อ โคนมที่มีสุขภาพดีเป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันแม้ว่ามันอาจจะไม่ถูกใช้ในช่วงการระบาดของโรค

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) เป็นปัญหาทางสัตวแพทย์
เป็นหลักและมาตรการการดูแลแบบประคับประคองที่เฉพาะเจาะจงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและคำแนะนำของสัตวแพทย์ เราขอแนะนำให้ปรึกษากับหน่วยงานสัตวแพทย์ในพื้นที่หรือคุณสามารถสอบถามทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา

หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่บทความนี้