Runderen

Runderen

Runderen en andere herkauwers zoals schapen en geiten zijn een economisch vitale bron van vlees en melk. De gezondheidsuitdagingen bij runderen kunnen verschillen van het ene continent tot het andere.

Intensieve veeteelt in geïndustrialiseerde boerderijen kan meer onderhevig zijn aan het risico op een snelle verspreiding van besmettingen onder een grotere groep dieren. Bij een extensieve veeteelt, waar de dieren in meer open ruimte leven, kan het risico op besmetting niet uitgesloten worden, maar rechtstreeks contact tussen de dieren is minder frequent of minder intensief. Veetelers in extensieve veeteeltfaciliteiten gaan steeds meer over op individuele behandeling van zieke dieren.

Kela’s portfolio voor dierengezondheid steunt veetelers met geschikte, hoogkwalitatieve producten in intensieve en extensieve businessmodellen.

 

Dierengezondheid
Contacteer ons voor meer informatie

+32 (0)3 340 04 11
info@kela.health

Contacteer Kela

Wat maakt ons verschillend?
Onze ongeëvenaarde ervaring
De achtergrond van onze mensen
De waarde in wat we doen

Meer informatie

Productzoeker
Vind producten in uw regio

Onze portfolio dekt een uitgebreid gamma van dierlijke en humane gezondheidsproducten.

Bekijk producten