One Health

One Health

Veeteelt, ongeacht de regio’s, diersoorten of consumptiedoelstellingen, voorziet in het  levensonderhoud van veetelers en is een belangrijke bron van voeding voor de consument. Wij, bij Kela, nemen beide heel ernstig. Ons businessmodel is gebaseerd op het ondersteunen van de veetelers door het beschermen van hun vee tegen ziekten in erg verscheiden regionale omgevingen en economische modellen. Onze sociale verantwoordelijkheid is geïnspireerd door te helpen garanderen dat de productie van het vee gezond en veilig verloopt voor degenen die het consumeren. Daarom pleit Kela voor het verstandig gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen bij de veeteelt, maar evenzeer bij de behandeling van gezelschapsdieren.

Onze “One Health” filosofie is gebaseerd op de overtuiging dat een goede gezondheid van de dieren een belangrijk sociaal en economisch voordeel oplevert voor onze klanten en hun dieren, evenals voor de consumenten en het milieu in het algemeen. Onze belangrijkste bijdrage aan de groeiende bewustwording over het belang van duurzame veeteelt ligt op het vlak van coaching en educatie.  Onze veterinaire experts werken samen met lokale klanten en verdelers om begeleiding te bieden op vlak van duurzaam beleid in de dierenzorg. En als het gebruik van antibiotica onvermijdelijk is, pleiten we voor individuele behandeling van de dieren. Penicilline is bij uitstek een product dat past bij onze “One health” aanpak omdat het nauwkeurig gepersonaliseerde injecteerbare behandelingen mogelijk maakt. We zien veetelers steeds meer hun dieren waar mogelijk individueel behandelen,  vooral bij rundvee. Individuele behandeling zorgt ervoor dat men de juiste dosis en behandelcyclus kan toedienen volgens de noden van het dier. Wanneer individuele behandeling niet mogelijk is, zoals bij pluimvee, zijn onze oplosbare poeders gemakkelijk doseerbaar, zowel in kleine als heel grote stallen. We geven ook advies aan geïndustrialiseerde landbouwbedrijven over verdeeltechnologieën voor oplosbare producten die effectief de zieke dieren bereiken via hun drinkwaterbevoorrading. Dergelijke maatregelen op zich betekenen een grote bijdrage aan het duurzaam gebruik van geneesmiddelen bij de veeteelt.

“One health” betekent onze bijdrage aan duurzame veeteelt, aan de gezondheid en de veiligheid van de consument en aan de zorg voor het milieu over de hele wereld.