Missie en visie

Missie en visie

Missie

Kela is een familiale onderneming die farmaceutische producten en diensten voor diergeneeskundig en humaan gebruik vervaardigt en verhandelt. Wij beheren een uitgekiende portfolio van diergeneesmiddelen ter bevordering van de gezondheid en productiviteit van de  veestapel, met het oog op een betere en veiligere voedselbevoorrading van  de wereldbevolking. Onze humane productportfolio ondersteunt vrouwen doorheen  hun zwangerschap met een toegespitst gamma geneesmiddelen en voedingssupplementen.

Visie

Kela staat voor een duurzame “one health” benadering ter ondersteuning van  het verantwoord gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen. Met haar selectieve productportfolio verschaft Kela veilige en betrouwbare oplossingen en diensten aan haar internationale zakenpartners, terwijl zij gezondheids-, economische en sociale voordelen biedt aan de samenleving.