โรคแบลคเลกในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

โรคแบลคเลค (Black leg) หรือที่เรียกว่า โรคไข้ขา หรือ แบลคควอเตอร์ (Black Quarter) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโคเนื้อ โคนมที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าเป็นหลัก และส่งผลกระทบกับแกะบ้างเป็นครั้งคราวทั่วโลก

โรคแบลคเลค (Black leg) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียคลอสตริดียม โชวิโอ (Clostridium chauvoei) และนําไปสู่การตายของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ (myonecrosis) ที่มีอัตราการตายสูงโดยเฉพาะในสัตว์อายุน้อย

อาการทางคลินิก ได้แก่

  • มีไข้สูง
  • มีอาการซึมเศร้า (ไม่กินอาหาร, อ่อนเพลีย)
  • มีอาการบวมน้ำใต้ผิวหนัง
  • การตายแบบเฉียบพลัน

การเกิดโรคเกี่ยวข้องกับการกินสปอร์จากดินซึ่งยังคงแฝงอยู่ในกล้ามเนื้อจนกว่าจะถูกกระตุ้นโดยการบาดเจ็บหรือขาดเลือดทําให้เกิดเนื้อร้ายและการหลั่งสารพิษ

การวินิจฉัยเป็นสิ่งที่ท้าทาย ในสัตว์ที่มีชีวิตการวินิจฉัยเบื้องต้นของโรคแบลคเลก (Blackleg) สามารถทําได้โดยพิจารณาจากอาการทางคลินิกและการเกิดของถุงลมโป่งพองของกล้ามเนื้อทั่วไป

ทางเลือกในการรักษามีจํากัด การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนอาจเป็นกลยุทธ์หลัก การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ (ยาปฏิชีวนะที่เป็นตัวเลือกคือ โปรเคน เพนิซิลลิน – procaine penicillin) รอบ ๆ เนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบ การตัดเล็มเนื้อตายที่บาดแผลออกเพื่อให้อากาศเข้าถึงพร้อมกับการรักษาตามอาการสามารถช่วยให้ดีขึ้น

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของเราได้ที่ บทความ