Humane gezondheid

Human Health

Onze portfolio voor humane  gezondheid is gericht op farmaceutische en gezondheidsproducten om de gezondheid en het welzijn te bevorderen doorheen alle levensfasen.

Meer lezen

Wat maakt ons verschillend in menselijke gezondheid?

De diepte en de omvang van onze kennis

Meer dan 75 jaar ontwikkeling en vervaardiging van geneesmiddelen gaat samen met een sterk erfgoed en knowhow. We zetten onze opgebouwde kennis in om wetenschappelijk goed gefundeerde farmaceutische en gezondheidsproducten te leveren. We zijn het aan onszelf en aan onze klanten verplicht dat de producten van Kela relevant zijn en een toegevoegde waarde betekenen voor de patiënten.

Het engagement van onze mensen

Open communicatie en betrouwbare informatie zijn cruciaal in de relatie tussen zorgverleners en patiënten. Wij, bij Kela, pleiten naar de zorgverleners voor verantwoord voorschrijven en voor duurzaam gebruik van geneesmiddelen. We maken continu inspanningen om onze communicatie naar patiënten over de veiligheid en doeltreffendheid van onze producten te verbeteren.

De focus van ons aanbod

We menen dat geen enkel farmaceutisch bedrijf een echte deskundige kan zijn in elk domein van de humane gezondheid. Tijdens onze verdere ontwikkeling als onderneming zullen we onze ontwikkelingsinspanningen steeds meer richten op geselecteerde gezondheidsdomeinen waar we een echt verschil kunnen maken. Dit sluit niet uit dat we blijven investeren in onze uitgebreidere portfolio. Wat echt telt, is dat onze portfolio afgestemd is op de evoluerende gezondheidsbehoeften van de samenleving in het algemeen. Onze focus om de deskundige te zijn voor specialiteiten die foliumzuur bevatten, ondersteunt deze doelstelling.

“De humane  gezondheid beschermen, gaat nog steeds grotendeels over genezen. Wij bij Kela werken aan preventie als een even belangrijke doelstelling.”

Menselijke gezondheid
Contacteer ons voor meer informatie

+32 (0)3 780 63 90
info.human@kela.health

Contacteer Kela